خدمات مرکز

-         انجام تست نفوذ (وب سایت ها  - نرم افزار های تحت وب - شبکه های رایانه ای)

-          ارزیابی امنیتی نرم افزارهای کاربردی تحت وب و صدور گواهینامه

-         راه­اندازی مراکز گوهر برای سازمان ها

-         پیشگیری و پاسخگویی به حوادث امنیتی رایانه­ای(CSIRT)

-         برگزاری دوره های آموزشی (دوره ها و سمینارها و کارگاه های تخصصی در زمینه امنیت اطلاعات) 

-         انجام پروژه های پژوهشی (در زمینه امنیت اطلاعات)

تست نفوذ پذیری Hits: 2520
دوره های آموزشی Hits: 2768