جلسه بازدید از مرکز آپای دانشگاه بیرجند با حضور مهندس تسلیمی و مهندس کلانتری

جلسه بازدید از مرکز آپای دانشگاه بیرجند با حضور مهندس تسلیمی معاون ارتباطات و عملیات مرکز ماهر و مهندس کلانتری معاون پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعضای هیئت علمی و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند و مدیران استانی در محل این مرکز برگزار شد.

دکتر بهدانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند با اشاره به قدمت چهل ساله دانشگاه بیرجند و حمایت­ های این دانشگاه از ابتدای راه ­اندازی مرکز آپا، حوزه فناوری اطلاعات را بستر توسعه در آینده دانست و افزود دانشگاه بیرجند در چند سال اخیر بالق بر چند میلییارد تومان از اعتبارات خودش را در بخش فناوری اطلاعات هزینه کرده تا بتواند این بستر توسعه را برای جوانان و دانشجویان این استان فراهم آورد.

دکتر وحدت­ نژاد،رئیس مرکز آپای دانشگاه بیرجند، ضمن تشکر از حمایت­ها و پشتیبانی­ های معاونت پژوهشی از مرکز آپا و حوزه فناوری اطلاعات، و همچنین عرض خیرمقدم خدمت میهمانان و دیگر حضار جلسه، به ارائه رزومه و تاریخچه­ای از مرکز آپای دانشگاه بیرجند و همچنین نیروها و تجهیزات موجود در این مرکز پرداخت.

در ادامه مهندس خاتمی، مسئول واحد عملیات مرکز آپای دانشگاه بیرجند، به ارائه فعالیت های صورت گرفته و پروژه های انجام شده توسط این مرکز و همچنین ارائه روند پاسخگویی به حوادث امنیتی رایانه ای، مراحل مختلف آن و خدمات مرکز آپا پرداخت.

مهندس دلگیر، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی، با اشاره به لزوم وجود حمایت ها و آموزش های لازم توسط مرکز ماهر خواستار سرمایه گذاری مرکز ماهر در این خصوص، در استان خراسان جنوبی شد.

در ادامه جلسه مهندس حیدرزاده، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری خراسان جنوبی، با اشاره به حمات این دفتر از خدمات مرکز آپا که توسط ارائه امتیازاتی در ارزیابی ادارات برای استفاده از خدمات این مرکز منظور شده است، خواستار استفاده از نیروهای متخصص بومی موجود در استان، برای انجام پروژه های استانی شد.

در این جلسه مهندس کلانتری، معاون پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن ذکر تاریخچه ای از طرح آپا که در سالهای 86 و 87 اجرا شده بود، احداث مراکز گوهر در سازمان ها را لازم دانست و مراکز آپا را مراکز تحقیقاتی خواند که علاوه بر سرویس ­های عمومی نظیر پایش و ارزیابی امنیتی، مراکز گوهر را نیز از نظر علمی پشتیبانی می کنند.

در ادامه مهندس تسلیمی، معاون ارتباطات و عملیات مرکز ماهر، ضمن اعلام برنامه­ های مرکز ماهر در خصوص مراکز آپا، خواستار تعیین حوزه اصلی فعالیت مرکز و ارسال گزارشی شامل رزومه کارمندان و همکاران مرکز، زمینه های فعالیت و برنامه کاری آینده مرکز به سازمان فناوری اطلاعات ایران شد.

در پایان جلسه نیز از مکان و تجهیزات مرکز آپای دانشگاه بیرجند بازدید به عمل آمد.