برگزاری دوره آموزشی شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها

دوره آموزشی شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها با همکاری گروه نوسازی و تحول اداری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی در محل این سازمان برگزار گردید.

این دوره به مدت دو روز و با همکاری "دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری"، "مرکز تخصصی آپای دانشگاه بیرجند" و "پلیس فتای استان" برگزار شد، و شرکت کنندگان با آسیب ها و خطرات فضای مجازی و همچنین راه کارهایی جهت افزایش امنیت اطلاعات در این فضا، آشنا شدند.

این دوره شامل چهار نشست بود که در اولین نشت آن دکتر حامد وحدت نژاد رئیس مرکز تخصصی آپی دانشگاه بیرجند با مروری بر حوادث امنیتی که در سالهای اخیر رخ داده بود و اثرات مخرب آن به بیان ضرورت و اصول امنیت اطلاعات و همچنین معرفی برخی حملات و خطرات  موجود در فضای مجازی پرداخت.

  در ادامه مهندس عجمی از کارشناسان پلیس فتای استان به معرفی پلیس فتا،  آسیب شناسی فضای مجازی و بیان هشدارهای امنیتی در خصوص این فضا پرداخت.

در سومین نشست مهندس حسن پور از مدرسین مرکز تخصصی آپا راه کارهایی را جهت افزایش سطح امنیت اطلاعات برای کارمندان ارائه کرد و آنها را با مکانیزم ها و ابزارهای موجود جهت برقراری امنیت در فضای مجازی آشنا نمود.

و در پایان مهندس خسروی از دیگر مدرسان مرکز آپا به معرفی روش های موجود برای تشخیص هویت و چگونگی استفاده صحیح از آنها و بیان مشکلات موجود پرداخت.

در این دوره که در روزهای سه شنبه مورخ 95/02/14 و چهارشنبه مورخ 95/02/15 برگزار گردید بیش از 50 نفر از کارمندان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان شرکت نمودند.